Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Oczekiwana jest osoba młoda i dynamiczna, ale dysponująca już pewnym doświadczeniem dydaktycznym i badawczym w zakresie lotnictwa i kosmonautyki, zwłaszcza w zakresie projektowania statków powietrznych oraz posiadająca stopień doktora inżyniera. Wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz oprogramowania (Simens NX or Catia, ANSYS FLUENT, MATLAB, Simulink). Niezbędne jest doświadczenie zawodowe w zakresie analiz stateczności i sterowania samolotów, badań w tunelach aerodynamicznych i badań w locie oraz nauczania studentów, zwłaszcza w języku angielskim. Pożądane jest doświadczenie zdobyte w pracy za granicą.

Wymienione  dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354.

Bliższych informacji udziela kierownik Zakładu Samolotów i Śmigłowców: prof. Cezary Galiński (tel.: 22 235 5828, e-mail: cgalin@meil.pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.04.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa21