Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

specjalność: Teologia moralna