Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski

Warszawa, dnia 24.03.2021 r.

WCH.1210-1/2021                                                                                        

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo- dydaktycznych).

Do podstawowych obowiązków adiunkta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne Liczba dostępnych etatów: 4;

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie Wydziału Chemii: http://www.chem.uw.edu.pl/oferty-pracy/