Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Epigrafiki i Papirologii na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia z dniem 1 września 2021 r.