Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać specjalistyczną wiedzę i wykształcenie w dyscyplinie Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka w zakresie szeroko pojętej elektroniki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień napędu elektrycznego i sterowania. Kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych zarówno samodzielnie jak i w zespole. Wymagane są również predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu napędu elektrycznego i programowalnych układów automatyki przemysłowej. Od kandydata oczekuje się zaangażowania w rozwój laboratoriów dydaktycznych Zakładu. Kandydat będzie zobligowany do przygotowania kursów autorskich z zagadnień dotyczących napędów lotniczych oraz współprzygotowania kursu z zakresu technologii wodorowych w zastosowaniach mobilnych.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektryczny22