Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

   ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta

     Katedra Historii Ustroju i Prawa Polskiego

 grupa  badawczo – dydaktyczna

dyscyplina –  nauki prawne

1 etat ( czas  określony )

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl