adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie badań nauk naukowych i nauczania w obszarze projektowania, modelowania i pomiarów obwodów wysokoczęstotliwościowych. 

Od kandydata oczekuje się  dobrej znajomości projektowania i modelowania elektromagnetycznego struktur i obwodów; mikrofalowych i na zakres fal milimetrowych, w szczególności na częstotliwościach powyżej 100 GHz. Obejmuje to także umiejętność obsługi oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych i obwodowych, w szczególności Altair Feko, Dassault Systemes CST Studio, Cadence AWR.

Ponadto wymagana jest umiejętność posługiwania się laboratoryjną aparaturą pomiarową w tym doświadczenie w programowaniu i wykonywaniu zautomatyzowanych kampanii pomiarowych.

Wymagana jest również umiejętność wykonywania pomiarów wysokoczęstotliwościowych w tym przeprowadzanych za pomocą stacji do pomiarów ostrzowych, a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 422.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.04.2023
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, tel. +48 22 234 77 42.