Adiunkt badawczy

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski

 

OTWARCIE KONKURSU:22.03.2021

Badanie układów oddziałujących bozonów, w szczególności teorii Bogoliubowa, teorii Grossa—Pitaewskiego, spontanicznego łamania symetrii. Praca będzie wykonywana w ramach projektu NCN Beethoven Classic 3 realizowanego wspólnie z grupą prof. Phan Thanh Nama z LMU Monachium.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 22.03.2021

Rigorous study of bosonic many-body quantum systems, in particular Gross—Pitaevskii theory, Bogoliubov theory, spontateous symmetry breaking. This project is a Polish-German NCN-DFG collaboration within the Beethoven Classic 3 grant and will be realised with the group of prof. Phan Thanh Nam of LMU Munich.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).