Adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Pracownik będzie zajmował się pracą badawczą związaną z technologią i charakteryzacją elektryczną struktur MIS/MIM, w szczególności badaniem niezawodności i analizą wpływu defektów w strukturach tranzystorów MOSFET oraz RRAM. Kandydat powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie charakteryzacji elektrycznej przyrządów półprzewodnikowych, analizy danych pomiarowych oraz programowania. Ponadto wymagana jest wiedza z zakresu fizyki przyrządów półprzewodnikowych. Do zadań pracownika będzie należało planowanie i prowadzenie badań, przygotowywanie publikacji naukowych, ubieganie się o środki na finansowanie badań, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822  Warszawa, email: k.potera@cezamat.eu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.