adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Unaczynienie odgrywa kluczową rolę w fizjologii człowieka m.in. zapewnia prawidłową wymianę tlenu i składników odżywczych, reguluje odpowiednio ciśnienie krwi, bierze udział w utrzymaniu homeostazy organizmu, odpowiada za transport związków, w tym leków. Naczynia krwionośne odgrywają ważną rolę w wielu chorobach, zarówno takich, które mają charakter naczyniowy (np. choroby układu krążenia), jak również takich, które pośrednio związane są z zaburzonym funkcjonowaniem naczyń (np. nowotwory, cukrzyca). Dlatego też ważne jest opracowywanie eksperymentalnych modeli unaczynionych tkanek. Tematyka badawcza dotyczy opracowania i scharakteryzowania unaczynionych modeli doświadczalnych in vitro, z wykorzystaniem komórek pochodzących z tkanek mających różny charakter naczyniowy np. z serca i wybranego nowotworu np. piersi, płuc. Celem badań będzie opracowanie unaczynionych modeli komórkowych, które będą mogły być wdrożone do modeli przepływowych. Uzyskane wyniki będą mogły być punktem wyjścia w szerszych badaniach nad zrozumieniem unaczynienia różnych organów i roli naczyń w leczeniu określonych chorób.

Kandydat powinien posiadać wartościowy dorobek publikacyjny, wykazać się udokumentowaną wiedzą o profilu naukowym z zakresu farmacji, biologii, medycyny, biotechnologii lub nauk pokrewnych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu takich technik jak RT-PCR, Western Blot, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro oraz znajomość analizy statystycznej wyników. Kandydat powinien posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i kreatywnością, dobrą organizacją, wysoką motywacją do pracy naukowej.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 17.04.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl