adiunkt (w grupie badawczej)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do głównych obowiązków nowego pracownika – adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki, zatrudnionego w grupie pracowników badawczych, będzie należało prowadzenie badań naukowych, o charakterze podstawowym i aplikacyjnym, w zakresie optoelektroniki, ze szczególnym uwzględnieniem fotoniki scalonej. Działalność badawcza będzie uzupełniana przez przygotowywanie publikacji naukowych, wystąpienia na konferencjach naukowych, zgłoszenia patentowe itp. W zakresie obowiązków pracownika będzie odpowiedzialność za koordynację prac związanych z aplikowaniem o niezbędne środki na projekty naukowe i badawcze, a następnie ich realizacja jako kierownik projektu i/lub główny wykonawca. Istotnym zadaniem nowego pracownika będzie również opieka mentorska nad młodszą kadrą Zakładu Optoelektroniki. 
Od kandydata wymagane jest posiadanie stopnia co najmniej doktora, znajomość zagadnień fotoniki scalonej w zakresie modelowania, projektowania, wytwarzania i charakteryzacji, udokumentowany dorobek publikacyjny, bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność pracy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. 22-234-5359.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.06.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl