Adiunkt (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) poszukiwany jest kandydat(-ka) z doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa ofensywnego, w tym testów bezpieczeństwa (potwierdzonym co najmniej jednym certyfikatem branżowym), wykrywania i analizy podatności, a także metod zabezpieczania przed cyberzagrożeniami. Ponadto wymagana jest znajomość bezpieczeństwa sieci IP oraz 5G, 5G MEC. Kandydat(-ka) powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (min. 2 lata), jak również udział lub prowadzenie projektów naukowych.

Dokumenty należy składać w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, pokój 410a, tel. (+48 22) 234-72-32, e-mail: katarzyna.pietka@pw.edu.pl z dopiskiem: „Adiunkt (dydaktyczny) – Zakład Cyberbezpieczeństwa”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa tel.(+48 22) 234-77-45, e-mail: krzysztof.szczypiorski@pw.edu.pl