asystent

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • jest magistrem informatyki lub informatyki technicznej,
  • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
  • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iit@sggw.edu.pl