asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Lądowej

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport                              

       w zakresie: technologii robót budowlanych

DATA OGŁOSZENIA: 09.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.05.2021 r. – 23.05.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: organizacja przedsięwzięć budowlanych, ekonomika przedsięwzięć budowlanych, budownictwo, kosztorysowanie, budownictwo wodne.

Wymagania: w załączniku.