asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent badawczo – dydaktyczny 

w Katedrze i Klinice Neurologii

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 1/2021