asystent badawcz-dydaktyczny

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA
BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

na kierunku

KOSMETOLOGIA

 

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– tytuł zawodowy magistra kosmetologii;

– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);

– gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk o zdrowiu, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zdrowiu;

– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2021 roku.

Mile widziany: dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk o zdrowiu lub pokrewnych;

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia zawodowego, dydaktycznego, naukowego;

– syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

– kopia dyplomu magisterskiego;

– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

– możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;

– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

– możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;

– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;

– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2021.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku kosmetologia.”