Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące modelowania charakterystyk optoelektronicznych struktur półprzewodnikowych (1D-3D) oraz obliczeń z pierwszych zasad właściwości półprzewodników ze szczególnym uwzględnieniem defektów. Planowany jest udział w rozwoju oprogramowania do analizy danych doświadczalnych. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym wykłady, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki półprzewodników, fizyki defektów oraz fotowoltaiki, a także znajomości metod modelowania numerycznego. Niezbędne jest doświadczenie w analizie danych eksperymentalnych: optoelektronicznych charakterystyk cienkowarstwowych ogniw słonecznych.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67.

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Fizyki20