Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska

Od kandydata wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;

2)   dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w językach polskim i angielskim, gotowość prowadzenia prac przejściowych, dyplomowych inżynierskich w tych językach;

3)   profil naukowy oraz publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej czasopism z przypisaną liczą punktów nie mniejszą niż 70 związane z budową i eksploatacją maszyn roboczych,  mechatroniką maszyn roboczych.

4)   biegła znajomość środowisk i języków programowania: Matlab/Simulink, LabVIEW.

5)   biegła znajomość zagadnień związanych z:

o  mechatroniką maszyn roboczych,

o  modelowaniem układów mechatronicznych,

o  prowadzeniem i analizą eksperymentów badawczych,

o  mechaniką i budową maszyn roboczych

o  interakcji narzędzi maszyn budowlanych z ośrodkiem gruntowym

6)   umiejętność opracowywania wniosków badawczych, opracowywania artykułów przeznaczonych do wysoko punktowanych czasopism naukowych, komunikatywność, kreatywność;

7)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych ze specjalnością naukową Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, +48 22 234 8410, pokój 0.10A.

Bliższych informacji udziela: Małgorzata Szymańska (sekretariat Instytutu), +48 22 234 8410, malgorzata.szymanska2@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych17