Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent badawczo – dydaktyczny 

w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 16/2021