asystent badawczo-dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: historia

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata.
Zatrudnienie przewidziane jest od 1 grudnia 2021 roku.

Wymagane kwalifikacje kandydatów
1. Specjalizacja w zakresie historii XX wieku, XIX wieku lub nauk pomocniczych historii XIX i/lub
XX wieku.
2. Posiadanie stopnia doktora.
3. Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.
4. Dodatkowym atutem będą:
– udokumentowane naukowe kontakty międzynarodowe;
– udział w grantach badawczych;
– umiejętności dydaktyczne;
– inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl