Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego SGGW w Warszawie, termin składania ofert 12-26.02.2021r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na insip@sggw.edu.pl