Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego SGGW w Warszawie, termin składania ofert 12-26.02.2021r.