asystent badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Pracownik będzie się zajmował pracą badawczą dotyczącą technologii przyrządów półprzewodnikowych elektronicznych i fotonicznych, w szczególności opracowywaniem i optymalizacją procesów technologicznych. Wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących procesów wykonywanych na podłożach półprzewodnikowych (np. procesy osadzania, fotolitografia, trawienie), a także ich charakteryzacji (np. techniki mikroskopowe).

Do zadań będzie należało prowadzenie badań, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15.07.2023
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close