ASYSTENT do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ref: 17/NAUKA/KZZL/20

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • sprecyzowane plany publikacyjne z dyscypliny Katedry w czasopismach naukowych,
 • tytuł zawodowy magistra,
 • mile widziany tytuł zawodowy w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych,
 • mile widziany otwarty przewód doktorski,
 • mile widziane publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • mile widziane wysoko punktowane publikacje w bazie SCOPUS i Web of Science,
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne,
 • mile widziana podstawowa znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych,
 • mile widziane zainteresowanie badaniami ilościowymi,
 • znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie B2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, pozwalającym na prowadzenie zajęć w obu językach,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • otwartość na współprace, komunikatywność,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.03.2021 r. lub 01.09.2021 r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta. 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pana dr hab. Pawła Korzyńskiego na adres mailowy: pkorzynski@kozminski.edu.pl.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych wraz z planami badawczymi na najbliższe 3 lata,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (dokument opcjonalny jeśli kandydat podsiada publikacje),
 • certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny jeśli język polski nie jest językiem ojczystym kandydata),
 • certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny jeśli język polski nie jest językiem ojczystym kandydata),
 • formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony internetowej Akademii Leona Koźmińskiego w treści ogłoszenia, w zakładce Praca na uczelni),

do dnia 04.02.2021r. na adres: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

W tytule należy podać numer referencyjny ogłoszenia.

W okresie pandemii, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.