Asystent dydaktyczny

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent dydaktyczny 

w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 2/2021