asystent dydaktyczny

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

na kierunku

KOSMETOLOGIA

 

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– tytuł zawodowy magistra kosmetologii;

– minimum 3-letnie doświadczenie w praktycznym wykonywaniu zawodu kosmetologa;

– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);

– gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym dla studentów/-ek kierunku kosmetologia;

– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy dydaktycznej;

– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2021 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia zawodowego i ewentualnie dydaktycznego;

– syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

– kopia dyplomu magisterskiego;

– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia (nie dotyczy, jeśli kandydat/-ka preferuje inną formę zatrudnienia niż umowa o pracę).

 

Oferujemy:

– umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną – w zależności od preferencji kandydata/-ki;

– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

– możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;

– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć zawodowych, dydaktycznych lub naukowych;

– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2021.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta dydaktycznego na kierunku kosmetologia.”