Asystent (dydaktyczny)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Od kandydata oczekuje się: ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk ścisłych, predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, doświadczenia w dziedzinie nauczania elektroniki i elektrotechniki lub pokrewnych przedmiotów, bardzo dobrej znajomości języka polskiego, potwierdzonej dyplomem,
certyfikatem lub publikacjami.

Chęć podjęcia pracy naukowej w zakresie specjalności naukowej Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych nie jest wymagana bezwzględnie, ale wpłynie korzystnie na ocenę kandydata.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Asystent (dydaktyczny) – Zakład Układów i Systemów Elektronicznych”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, tel. (+48 22) 234 -7717, e-mail: wojciech.zabolotny@pw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.