asystent dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zajmowanie stanowiska asystenta dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: a) wychowanie fizyczne, b) sport. Treści zajęć dydaktycznych dotyczą zagadnień z zakresu dydaktyki, pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, racjonalnego posługiwania się głosem w pracy dydaktycznej nauczyciela wychowania fizycznego, trenera sportowego, instruktora aktywności fizycznej. Dane stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną, związaną z zadaniami dydaktycznymi Katedry.