asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: matematyka lub  informatyka. Znajomość zagadnień związanych z matematyką obliczeniową, umiejętność programowania w systemach obliczeń naukowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów) z zakresu analizy numerycznej. Doświadczenie dydaktyczne stanowi dodatkowy atut.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12; 22 234-79-88. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.04.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Matematyki-i-Nauk-Informacyjnych19