asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: informatyka i pokrewne. Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem narzędzi i systemów informatyki, w szczególności systemów CAD/CAM, grafiką komputerową, modelowaniem geometrycznym, zarządzaniem projektami; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w różnych obszarach informatyki.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.06.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela Sekretariat Wydziału.