badacz wizytujący

Centrum Nowych Technologii UW
Uniwersytet Warszawski

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko badacza wizytującego (post-doc) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium
Kwantowych Zasobów i Informacji Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Kwantowe Technologie Optyczne

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Numer konkursu: CeNT-14-2021

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączniku i na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.