adiunkt dydaktyczny

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

OPIS: W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii środowiska. Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie udokumentowane doświadczenie praktyczne w wykonawstwie i projektowaniu sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: od 01.10.2022 r. WYMIAR ETATU: ¼ (90 godz. w roku)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.szydlowska@uksw.edu.pl