Wykładowca języka angielskiego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – wykładowca w Katedrze Filologii

Od kandydata oczekujemy:

  • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
  • wykształcenia: Studia magisterskie na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako pierwszym)
  • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim,
  • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
  • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy
  • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);
  • biegłej / komunikatywnej znajomość języka polskiego

Forma zatrudnienia:   umowa o dzieło / umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dokumenty wymagane od kandydata:

  • Podanie o zatrudnienie
  • Życiorys zawodowy
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
  • Oświadczenie kandydata, że WSTiJO będzie pierwszym miejscem pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydatów prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert:         30 września 2022 r.