starszy wykładowca (filologia hiszpańska)

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – starszy wykładowca w Katedrze Filologii

Od kandydata oczekujemy:

 • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
 • wykształcenia:
  • Stopień doktora w zakresie językoznawstwa
  • Studia magisterskie na kierunku filologia hiszpańska lub lingwistyka stosowana (z językiem hiszpańskim jako pierwszym)
 • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim,
 • udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach),
 • doświadczenia organizacyjnego (organizacja konferencji, itp.),
 • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy
 • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);
 • biegłej znajomość języka polskiego

Forma zatrudnienia:   umowa o dzieło / umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dokumenty wymagane od kandydata:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Życiorys zawodowy
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 4. Wykaz publikacji
 5. Oświadczenie kandydata, że WSTiJO będzie pierwszym miejscem pracy
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydatów prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert:         28 lutego 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl