wykładowca / wykładowca praktyk

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Typ zatrudnienia: Część etatu, Etat, Tymczasowa
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – wykładowca w Katedrze Prawa

Od kandydata oczekujemy:

 • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
 • wykształcenia wyższego w zakresie nauk prawnych i/lub  posiadane  doświadczenie  praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego,
 • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (proszę określić zakres wykładanych przedmiotów),
 • udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach),
 • doświadczenia organizacyjnego (organizacja konferencji, itp.),
 • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy
 • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online
 • biegłej znajomość języka polskiego
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu minimum umożliwiającym prowadzenie zajęć – poziom biegłości min. B2, oraz gotowość do prowadzenia wybranych zajęć w j. angielskim

Forma zatrudnienia:   umowa o dzieło / umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Kandydatów prosimy o przesłanie cv (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji) oraz kopii dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert:         30 czerwca 2020 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl