Wykładowca – filologia angielska

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – w Katedrze Filologii

Od kandydata oczekujemy:

 • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
 • wykształcenia: stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej ze specjalizacją nauczycielską lub uprawnieniami do nauczania j. angielskiego (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. angielskiego);
 • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim,
 • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy
 • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);
 • biegłej znajomość języka polskiego

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło / umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat, 1/2 etatu

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • Podanie o zatrudnienie
 • Życiorys zawodowy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie kandydata, że WSTiJO będzie pierwszym miejscem pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydatów prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert: 28 lutego 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl