1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

– dr lub mgr inż. kierunku Budownictwo,
– motywacje do pracy naukowej,
– doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych z zakresu geotechniki,
– znajomość języka polskiego i angielskiego;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności: mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, jakość badań,
– znajomość oprogramowania z zakresu geotechniki i budownictwa (MS-Office, Abacus, Robot, GGU, GEO5, CAD i innych)

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl