1 Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

– dr lub mgr inż. kierunku Budownictwo,
– motywacje do pracy naukowej,
– doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych z zakresu geotechniki,
– znajomość języka polskiego i angielskiego;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności: mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, jakość badań,
– znajomość oprogramowania z zakresu geotechniki i budownictwa (MS-Office, Abacus, Robot, GGU, GEO5, CAD i innych)

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Załączniki