1 asystent

Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Alternatywnego Obrazowania w Katedrze Działań Mediów (1/2 etatu) asystenta w Pracowni Koncepcji Obrazu w Katedrze Koncepcji Mediów (1/2 etatu) na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sztuka.mediow@asp.waw.pl