1 stanowisko adiunkt

Społeczna Akademia Nauk
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie,
 • kierunek studiów: Filologia Angielska
 • stanowisko: adiunkt  ze specjalizacją w translatoryce
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r.
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym w zakresie przedmiotów:
  tłumaczenie pisemne, gramatyka opisowa, pronunciation oraz prowadzenie seminarium dyplomowego z translatotyki.

Wymagania:

 • Uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie Językoznawstwo (nauki humanistyczne)
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego
   

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres warszawa@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na warszawa@san.edu.pl