1 stanowisko adiunkt

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia sądowa, psychologia kliniczna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 16 maja 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 czerwca 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wfch.uksw.edu.pl.