1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta Katedra Międzynarodowego Postępowania Karnego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne 1 etat (czas  określony)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl