1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia kliniczna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 28 grudnia 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 stycznia 2023 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Prowadzenie badań z zakresu psychologii klinicznej oraz psychosomatyki; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wfch.uksw.edu.pl.