2 stanowiska adiunkta

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 21.10.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na 30 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Początkiem zatrudnienia jest 1 lutego 2022 r.

 

COMPETITION OPENING DATE: 21.10.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

We seek a candidate for adjunct professor to join the Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw.

We expect that the candidate will offer a research program in the field of geophysics in accordance to research agenda of at least one of scientific groups at the Institute

Detailed information about group profiles and activities is available at www.igf.fuw.edu.pl/en/ .

Duties of the successful candidate will include 210 hours (per academic year) of teaching at the Faculty of Physics, University of Warsaw.

Scientific, teaching and organizational activities of the employee will be a subject of regular periodic evaluation.

The opening is tenure track, the period of the contract is 30 month with possible indefinite extension after evaluation.

The contract shall begin on Feb 1st 2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl