Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

CMT SGGW
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000-8000 zł brutto
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Kandydat na stanowisko powinien: Kandydat powinien posiadać ukończone studia na kierunku weterynaria lub równoważne. Kandydat powinien posiadać tytuł lek. wet lub dr nauk wet i lek. wet. Kandydat był przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych i klinicznych z zakresu chorób zwierząt, zwłaszcza rozrodu, zarządzania zdrowiem stada, prewencji weterynaryjnej, diagnostyki obrazowej, medycyny translacyjnej i medycyny eksperymentalnej. Kandydat posiada zainteresowanie lub doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenia zajęć w obu językach.

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza wet. lub pokrewne lub dr nauk wet i lek. wet
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt, zarządzanie zdrowiem stada, prewencja weterynaryjna, medycyna translacyjna, medycyna eksperymentalna, diagnostyką obrazowa

Mile widziane

 • 1. stażu kliniczny/ naukowy za granicą w ośrodkach naukowych lub klinikach lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych lub publikacji klinicznych

Zakres obowiązków

 • 1. Realizacja zadań nauczyciela akademickiego badawczo-dydaktycznego
 • 2. Realizacja zadań klinicznych wykonywanych przez jednostkę, udział w badaniach naukowych w ramach projektów

Oferujemy

 • 1. Możliwość rozwoju naukowego i klinicznego
 • 2. Praca w dynamicznym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • 2. Odpis dyplomu lek. wet (zaświadczenie o ukończeniu studiów)
 • 3. Kwestionariusz oosbowy
 • 4. Życiorys z uwzględnieniem dotychczasowych aktywności zawodowych
 • 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).