Adiunkt

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Adiunkt

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Forma zatrudnienia: etat

Dziedzina: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse

W związku z dynamicznym rozwojem  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko ADIUNKTA na kierunkach zarządzanie oraz rachunkowość i finanse.

Wymagania wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora z zakresu nauk ekonomicznych/nauk o zarządzaniu;

– tytuł zawodowy magistra ekonomii, zarządzania, finansów i/lub kierunków pokrewnych;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni mile      widziane;

– wybór Wyższej Szkoły  Menedżerskiej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

– dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCRo;

 – gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie  publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/ lub ekonomia i finanse;

– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Wymagane dokumenty:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.);

– krótki opis planu własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat.

 

Oferujemy:

– umowę o pracę;

– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy w uczelni z ponad 25-letnim doświadczeniem;

– pracę w nowoczesnym kampusie uczelni;

– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

– wsparcie rozwoju zawodowego;

– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do Dyrektora Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie pod adres: agnieszka.krol@wsm.warszawa.pl

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta na kierunkach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.”

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.krol@wsm.warszawa.pl