adiunkt

Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika
 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych i inżynieryjnych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, preferowane specjalności: trakcja elektryczna, elektroenergetyka, energoelektronika lub pokrewne;
 2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przewidywane prowadzenie zajęć w języku angielskim);
 3. znajomość języka polskiego;
 4. znajomość zagadnień dotyczących (przynajmniej kilku z wymienionych): zelektryfikowanego transportu, pojazdów trakcyjnych, energoelektroniki i napędów trakcyjnych, elektroenergetyki trakcyjnej, gospodarki elektroenergetycznej, przetwarzania i magazynowania energii, oszczędności energii, pomiarów elektrycznych, hybrydowych układów wytwórczych i mikrosieci;
 5. znajomość symulacyjnych metod obliczeń stanów dynamicznych w systemach elektroenergetycznych zasilania i pojazdów elektrycznych;
 6. doświadczenie i umiejętność prowadzenia prac badawczych;
 7. umiejętności organizacyjne oraz współpraca w międzynarodowym środowisku naukowo-badawczym;
 8. publikacje w j. angielskim w czasopismach z listy JCR, należy podać IF;
 9. doświadczenie, umiejętność i predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 10. zagraniczne doświadczenia naukowo-badawcze (staże, udziały w konferencjach).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa; Gm. Mechaniki pok. 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.10.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni – kierownik Zakładu Trakcji i Gospodarki Elektroenergetycznej; email: miroslaw.lewandowski@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.