adiunkt

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat znajomość zagadnień związanych z inżynierią środowiska, w szczególności z meteorologią stosowaną i ochroną atmosfery, zagadnień związanych z modelowanie numerycznym w meteorologii, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji   meteorologicznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu meteorologii i klimatologii.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2023r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.