Adiunkt

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Nr ref.: 8/NAUKA/KTFHP/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim, prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry, w szczególności organizowanie konferencji, dokumentowanie prac badawczych pracowników katedry, archiwizowanie materiałów związanych z upowszechnianiem badań, ewidencjonowanie w repozytoriach wyników badań.
   

Wymagania wobec kandydata:

 • doktor nauk prawnych,
 • mile widziane studia filozoficzne lub aplikacja,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • mile widziane doświadczenie w redakcji czasopisma prawniczego,
 • atutem będzie praca w sądzie, kancelariach prawniczych lub w organach władzy publicznej,
 • znajomość narzędzi oprogramowania wspomagającego prace nauko-badawczą i dydaktyczną,
 • mile widziana praca w projektach badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • gotowość prowadzenia zajęć z teorii i filozofii prawa, metodologii nauk prawnych, retoryki prawniczej, etyki prawniczej, zasad tworzenia prawa, także w języku angielskim,
 • zainteresowania badawcze teorią i filozofią prawa, metodologią nauk prawnych, retoryką prawniczą,
 • komparatystyką prawniczą, etyką prawniczą,
 • publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • atutem będą funkcje sprawowane w uczelniach wyższych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • umiejętność biegłego posługiwania się poprawną polszczyzną i spójnego formułowania wypowiedzi,
 • umożliwiające prowadzenie zajęć w tym języku oraz pozwalające na publikowanie w języku polskim,
 • atutem będą staże na uczelniach zagranicznych i/lub stypendia zagraniczne,
 • kultura osobista, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, zdolność oddziaływania na innych, 
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy. 

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2021r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211382002365949 do dnia 24.06.2021r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl