adiunkt

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w INDiM SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę sggw.edu.pl.