Adiunkt

Zarządzania Kulturą Wizualną
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Plastyki Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@asp.waw.pl