adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): stopień naukowy doktora nauk prawnych lub doktora habilitowanego nauk prawnych, bardzo dobra znajomość problematyki postępowania karnego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Kandydat powinien posiadać udokumentowaną publikacjami wiedzę o możliwie szerokim spektrum zagadnień związanych ze wskazanej specjalności. Konieczna jest umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w katedrze, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl